Kategori arşivi: KALİTE YÖNETİM BİCİMİ

DIŞ KAYNAKLI YARDIMCI DOKÜMAN TAKİP LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI YARDIMCI DOKÜMAN TAKİP LİSTESİ
Revizyon No:
Hazırlama Tarihi: Revizyon Tarihi:
SIRA NO DOKÜMAN ADI BULUNDUĞU YER DOKÜMAN BASIM TARİHİ BASIM NO (Varsa) TAKİP SORUMLUSU
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          

TASARIM PLANI

TASARIM PLANI
TASARIM ADI:   TARİH:  
TASARIM NO:   REVİZYON NO:  
FAALİYETLER SORUMLULAR GEREKLİ KAYNAKLAR GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ
Tasarım Gerçekleşirme Faaliyetleri      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Tasarımın Gözden Geçirilmesi      
Tasarımın Doğrulanması      
Tasarımda Değişikliklerinin Kontrolü      
       
HAZIRLAYAN: ONAYLAYAN:
     
       

DÖKÜMANTASYON PLANI

      DÖKÜMANTASYON PLANI TARİH:
                    REV NO:
   
  İLGİLİ BÖLÜM DOKÜMAN NUMARASI DOKÜMAN ADI TASLAĞIN Yayın Tarihi
NO         Doküman Cinsi Hazırlama Tarihi KYT’ye Teslim Tarihi (TT) Görüşe Gönder (GG) Görüş Dön. Tarihi (DT)  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEM FORMU

DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEM FORMU
Düzenlenme Tarihi:                                                                     DÖFİF No:      
Bölüm:    Uygunsuzluğun Saptanmasında Esas Alınan Doküman:       
UYGUNSUZLUĞUN TANIMI
           
   
   
   
   
Birim Sorumlusunun Adı Soyadı:                                               Uygunsuzluğu Tespit Edenin Adı Soyadı  
İmzası:                                               İmzası:  
   
           
  DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET PLANI  
           
Düzeltici Faaliyet Planı                    
                          
Önleyici Faaliyet Planı
 
   
   
   
   
   
   
   
Planın Tamamlanma Tarihi:                                               Birim Sorumlusunun Adı Soyadı:  
İmza:                                               İmza:  
           
TAKİP DENETİM SONUCU
Uygunsuzluk Eksiksiz Olarak Giderilmiştir                        Uygunsuzluk Kısmen Giderilmiştir Uygunsuzluk Devam Etmektedir
   
   
           
Yeni DÖFİF No:                                                                Düzenleme Tarihi:    
           
Gerekli Ek Önlemler:        
   
   
   
           
           
Doğrulamayı Yapanın Adı Soyadı                                                                                  Kalite Yönetim Temsilcisi Onayı
İmza:                                                                                                                              İmza:  
   
   
           

İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

İÇ DENETİM SORU LİSTESİ
Denetim Yapılan Bölüm:                     Denetim Tarihi:…./……./………….   
SORULAR E H K AÇIKLAMA
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Kalite Denetçisi(leri):   İç Kalite Denetim Sorumlusu:    
     
     
         

ARŞİV SAKLAMA ETİKETİ

ARŞİV SAKLAMA ETİKETİ
Dosya Adı:       Yer:  
           
DOKÜMAN ADI TARİH DOKÜMAN ADI TARİH
  Başlangıç  İmha    Başlangıç  İmha 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Dosyadaki Toplam Kayıt:……Adet Dökümantasyon Sorumlusu:  
   
KYB-F01/P07   Rev:0      
           

DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEM FORMU

DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEM FORMU
Düzenlenme Tarihi:                                                                     DÖFİF No:      
Bölüm:    Uygunsuzluğun Saptanmasında Esas Alınan Doküman:       
UYGUNSUZLUĞUN TANIMI
           
   
   
   
   
Birim Sorumlusunun Adı Soyadı:                                               Uygunsuzluğu Tespit Edenin Adı Soyadı  
İmzası:                                               İmzası:  
   
           
  DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET PLANI  
           
Düzeltici Faaliyet Planı                                               Önleyici Faaliyet Planı  
   
   
   
   
   
   
   
Planın Tamamlanma Tarihi:                                               Birim Sorumlusunun Adı Soyadı:  
İmza:                                               İmza:  
           
TAKİP DENETİM SONUCU
Uygunsuzluk Eksiksiz Olarak Giderilmiştir                        Uygunsuzluk Kısmen Giderilmiştir Uygunsuzluk Devam Etmektedir
   
   
           
Yeni DÖFİF No:                                                                Düzenleme Tarihi:      
           
Gerekli Ek Önlemler:        
   
   
   
           
           
Doğrulamayı Yapanın Adı Soyadı                                              
                                   
Kalite Yönetim Temsilcisi Onayı
İmza:                                                                                                                              İmza:  
   
   
           

KALİTE KAYITLARI LİSTESİ

KALİTE KAYITLARI LİSTESİ
NO DOKÜMAN ADI YER SÜRE SORUMLU
    Bölüm  Arşiv Bölüm  Arşiv Bölüm  Arşiv
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8            
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
Onaylayan    
               

İÇ DENETİM RAPORU

İÇ DENETİM RAPORU
                Tarih: ……/……/200..
                    No:    
Denetim Yapılan Birim:  
Denetim Tarihi:  
Denetime Katılanlar:  
   
   
                 
Denetimde Kullanılan Dokümanlar:  
   
     
                 
   
Sonuç ve Değerlendirme:  
   
   
   
   
   
   
   
Uygunsuzlukların Düzeltileceği Tarih:  
                 
   
DÖFİF Sayısı: …….. adet  
   
Takip Denetimi Gerekli mi? False

Evet

False

Hayır

 
   
Gerekiyorsa Tarih: ……/……/200..  
   
                 
Hazırlayan       Onay  
İç Kalite Denetçisi   Departman Müdürü  
     
     
     
                 

TASLAK DOKÜMAN TAKİP ÇİZELGESİ

    TASLAK DOKÜMAN TAKİP ÇİZELGESİ TARİH:
           
     
DOK. NO:    REVİZYON NO :
     
DOKÜMANIN ADI:         
   
SIRA NO BÖLÜM TESLİM ALAN   İMZA VERİLİŞ TARİHİ GERİ DÖNÜŞ TARİHİ